Prosessiteollisuus


 •  
  Co-Engineering on kokenut prosessiteollisuuden toimija. Olemme mukana useilla prosessiteollisuuden aloilla hyvinkin erilaisissa projekteissa. Alan johtavat toimijat ovat läheisiä yhteistyökumppaneitamme.
   
  Toimimme seuraavilla prosessiteollisuuden osa-alueilla:
   
  Paperi ja sellu
   
  Paperi- ja selluteollisuus ovat osa metsäteollisuutta. Arvioiden mukaan maailman paperinkulutus vuonna 2025 on 500 miljoonaa tonnia, mikä tarkoittaa noin 1,6 % vuotuista kasvua. Co-Engineering tarjoaa pitkällistä kokemustaan ja paperi- ja selluteollisuuden asiantuntemustaan teollisuuden tarpeisiin.
   
  Kaivos
   
  Kaivannaisalan tuotteita, metalleja ja mineraaleja, kiviainesta ja rakennuskiviä, tarvitaan välttämättömien tuotteiden, palvelujen ja infrastruktuurin tuottamiseen.
  Metallimalmikaivostoiminta ja siihen liittyvä jatkojalostus ovat varsinkin kotimaassa kasvava ala, jolla on suuret vientimahdollisuudet. Länsimaissa teollisuuden raaka-aineiden louhinta kallioperästä on pitkälle koneistettua ja osin myös automatisoitua.
   
  Metalli
   
  Kone- ja metallituoteteollisuus, joka varsinkin Euroopassa on vahvistumassa. Alan tuotteita tarvitaan globaalisti useimmilla toimialoilla entistä enemmän väestön kasvun ja kehittyvien maiden elintason nousun vuoksi. Metalliteollisuuteen kuuluu metalleja jalostavat ja metallituotteita tuottavat tuotannollisen teollisuuden sektorit, kuten perusmetalliteollisuus ja konepajateollisuus.
   
  Öljy ja kaasu
   
  Toimimme alan johtavien yhtiöiden yhteistyökumppanina ja alihankkijana. Öljyn kulutus vaihtelee kausien mukaan. Esimerkiksi tällä hetkellä öljyn osuus koko maailman energiankulutuksesta on noin 35 %.