Ajankohtaista

24.03.2021

Co-Engineering tarjoaa monipuolista osaamista uusiutuvan energian voimalahankkeisiin

Co-Engineering on ollut lähes kymmenvuotisen historiansa aikana mukana useissa erilaisissa, vaativaa energiateknologiaosaamista edellyttävissä hankkeissa. Yrityksen palveluksessa työskentelee lähes 90 eri osaamisalueille erikoistunutta asiantuntijaa. Insinöörien joukko kasvaa tasaista tahtia. Tällä hetkellä Co-Engineeringin toimipisteistä kolme on Suomessa ja yksi Ruotsissa. Uusia toimipisteitä ollaan valmiita perustamaan kysynnän mukaan. Co-Engineering tarjoaa tällä hetkellä uusinta osaamista mm. tuulivoimahankkeisiin.

 

Co-Engineeringillä on vuosien kokemus eri paikoissa toteutettujen voimalahankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Yrityksen erikoisosaamista ovat mm. sähköverkkoon liittyvät simuloinnit ja voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Asiakkaina voivat olla esimerkiksi tuulivoimapuistojen rakennuttajat tai urakoitsijat. Co-Engineeringin asiantuntijat toimivat myös konsultteina syvällistä osaamista vaativissa tilanteissa, jotka voivat olla mm. voimalaitosten sähkönlaatuun, VJV-palveluihin ja teknisiin vaatimuksiin liittyvät haasteet tai kysymykset.


Asiantuntijapalveluita tuulivoimapuistojen sähköverkkoon liittyvään suunnitteluun ja toteutukseen

Tuulivoiman valtava kasvu ja siihen liittyvän sähkönsiirron haasteiden ymmärtäminen vaatii nykyisten voimalaitosten toiminnan syvällisen ymmärtämisen lisäksi uusimman teknologian jatkuvaa opettelemista.
Co-Engineeringin asiantuntijajoukko koostuu tuoreista osaajista ja pitempään kokemusta kerryttäneistä insinööreistä. Nuorekkaassa ilmapiirissä ei jumiuduta vanhoihin kaavoihin ja ennakkoluuloton asenne saa tekijät tarttumaan vaativiinkin haasteisiin, jotka tuottavat asiakkaiden toimintaympäristöön uudenlaisia oivalluksia.


Järkevää suunnittelua oikein mitoitettuna

Co-Engineering tarjoaa asiakkailleen palveluita, jotka sovitetaan niihin raameihin, mitkä asiakkaalla on käytettävissä. Joustavuus näkyy käytännössä projektien aikataulutuksessa ja aikataulujen muutostilanteissa. Co-Engineeringin eri asiantuntijoita voidaan hyödyntää eri tehtävissä eri aikoina ja asiantuntija-apua on saatavilla lyhyelläkin varoitusajalla.
Co-Engineeringin vahvuutena on juuri oikeanlaisen osaamisen kanavoiminen asiakkaan tarpeeseen. Pitkä kokemus erityyppisistä projekteista auttaa mitoittamaan käytettävän kapasiteetin oikealle tasolle. Tätä kautta kustannukset saadaan pysymään asetettujen raamien sisällä.


Joustavaa ajattelua ja ketterää toimintaa yhdessä asiantuntijaverkoston avulla

Asiakastöissä kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan ongelmaan ja sen ratkaisemiseen. Yhteistyötä pidetään yllä tiiviillä kommunikoinnilla asiakkaan kanssa. Kiitosta onkin saatu joustavasta ja ratkaisukeskeistä palveluasenteesta, joiden ansiosta haastavatkin tilanteet on saatu ratkaistua tavalla tai toisella.


Lue lisää tuulivoimapuistojen ja sähköasemien asiantuntijatyöstä täältä.

Lue lisää sähköverkon asiantuntijapalveluista täältä

Yhteys
Siirry "Ajankohtaista"-sivulle