Ajankohtaista

14.10.2022

Co-Engineeringille Future Workplaces 2022 -sertifikaatti

Co-Engineering teetti henkilökunnallaan syksyllä 2022 Siqni-kyselyn , jonka avulla selvitetään, mitkä ovat yrityksen työntekijöille kaikista merkityksellisimmät asiat työpaikalla, ja kuinka hyvin nämä asiat toteutuvat yrityksen arjessa. Henkilökunnan antama palaute toi yritykselle erinomaiseen tuloksen, jolla Co-Engineering kuittasi itselleen Future Workplaces 2022 -sertifikaatin.

Kysely kertoo juuri meidän yrityksemme työntekijöille merkityksellisimmät asiat

Siqni-kysely eroaa perinteisistä työtyytyväisyyskyselyistä sillä, että kysymykset ja tavoitellut tulokset eivät perustu työpaikan ulkopuolisten tahojen tai johdon määrittämiin työhyvinvoinnin malleihin, vaan kyselyssä pureudutaan suoraan niihin asioihin, jotka työntekijät itse kokevat itselleen merkityksellisimmiksi asioiksi, ja siihen, miten nämä asiat toteutuvat työpaikalla, työyhteisössä ja omissa työtehtävissä.

Vastaukset pisteytetään sen perusteella, miten hyvin itselle merkitykselliset asiat toteutuvat nykyisessä työssä. Kun vastausten keskiarvo yltää yli 80 pisteeseen, yrityksessä on tutkimuksen mukaan onnistuttu rakentamaan sellainen työntekijäkokemus, joka vastaa hyvin työntekijöiden toiveita ja odotuksia heille merkityksellisistä asioista.

Kaikille yli 80 pisteen tuloksen saavuttaneelle tyritykselle myönnetään Future Workplaces 2022 -sertifikaatti . Co-Engineering on teettänyt tutkimuksen aiemmin jo 2 kertaa ja edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2020. Edellisen kerran tutkimuksen tulos jäi hivenen alle 80 pisteen, joten tämänvuotinen tulos on yritykselle osoitus oikeaan suuntaan menevästä kehitystyöstä.

Työpaikan hyvä ilmapiiri on yksi tärkeimmistä asioista

Co-Engineeringillä työntekijöille merkityksellisimpien asioiden parhaiten toteutuneet asiat olivat henkilöstön hyvä ilmapiiri, monipuoliset työtehtävät ja joustavuus. Näistä etenkin hyvä ilmapiiri on asia, jonka saavuttaminen on yritykselle merkittävä asia monessakin mielessä. Hyvä työilmapiiri vaikuttaa jokapäiväisen arjen lisäksi merkittävästi myös työpaikan valintaan ja sitoutumiseen.

—Olemme tästä tuloksesta erittäin iloisia, koska hyvää työilmapiiriä ei voi ostaa kaupasta, vaan sen muodostuminen on monen asian summa. Hyvä ilmapiiri ruokkii hyvän kehää. Kun sinua kohdellaan hyvin, haluat itsekin kohdella muita hyvin, sanoo Co-Engineeringin Head of Talent, Alexandra Kymäläinen .

Ihmiset itse voivat vaikuttaa paljon ilmapiiriin, mutta myös yrityksessä voidaan tehdä asioita, jotka edesauttavat hyvän työilmapiirin muodostumista.

—Johdon tehtävänä on minimoida epävarmuustekijät ja huolehtia siitä, että perusasiat ovat kunnossa tänään ja huomenna. Kun tässä onnistutaan, ihmiset voivat keskittyä täysillä omaan työhönsä. Me haluamme pitää tästä asiasta huolta, 

Vastauksissa positiivisina asioina nousivat esille myös monipuoliset työtehtävät, hyvät etätyömahdollisuudet ja joustavuus työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä. Työnantajan koettiin kuuntelevan työntekijöiden toiveita ja ajatuksia. Konkreettisista eduista esille nousivat mm. E-passi edut, Tyky-toiminta ja hyvästä työstä myönnettävät pikapalkkiot.

Erinomainen työntekijäkokemus saadaan aikaan tekojen kautta

Co-Engineeringillä tähdätään pysyvään, erinomaiseen työntekijäkokemukseen, joka luodaan tekojen kautta. Kehityspolku kulkee määrätietoisesti tavoitteita kohti suunnittelun, aikataulun ja toteutuksen kautta.

—Tulemme analysoimaan avoimet vastaukset tarkasti, jonka jälkeen teemme kehityssuunnitelman ja alamme toteuttaa suunnitelmaa aikataulun mukaisesti. Jo nyt tiedämme, että tulevana vuonna tulemme panostamaan mm. kehityskeskusteluihin ja urapolun kehittämiseen. Henkilökunta on kertonut, mitä he haluavat, nyt on meidän vuoromme toimia.

Faktaa:

Henkilökunnan määrä vuonna 2022:  94 henkilöä
Vastaajien määrä vuonna 2022            67 vastaajaa

Top 3 merkityksellisimmät asiat, joissa on onnistuttu:

• Työpaikan ilmapiiri
• Monipuoliset työtehtävät
• Joustavuus (etätyö, vapaatoiveet ja henkilökunnan kuuleminen)

Kehityskohteet tulevana vuonna

• Urapolku-mallin kehittäminen
• Kehityskeskusteluiden edistäminen

 

Futureworkplaces
Siirry "Ajankohtaista"-sivulle