Ajankohtaista

09.06.2021

Co-Engineeringin Site Manager on mukana Merkkikallion tuulivoimahankkeessa

Merkkikallion tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaalla Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin alueilla. Alueelle on suunniteltu 15 tuulivoimalan rakentamista, joiden enimmäiskorkeus olisi 240 metriä sekä yhteenlaskettu teho 82,5 megawattia. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja rakennusluvat 12 voimalalle. Avauskokous pidettiin 28.05.2021 Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan rakennustarkastajien kanssa. Rakennustyöt käynnistyvät 12 voimalan osalta kesällä 2021.

Co-Engineering on mukana Merkkikallion tuulivoimahankkeessa yhteistyössä hankkeen toteuttajan OX2 :n kanssa. Työmaapäällikkönä Merkkikalliossa työskentelee Co-Engineeringin Mats Hägen, jolla on rakennusinsinöörin koulutus ja pitkä kokemus erilaisten sähkö- ja voimalaitosprojektien toteuttamisesta eri puolilta maailmaa.


Tuulivoimapuiston rakennusprojektin valvonta ja työmaan johtaminen


Työmaapäällikön työnkuvaan kuuluvat työmaalla toteutettava rakennusprojektin valvonta, johtaminen ja tehtävien raportointi. Työmaapäällikkö pitää huolen myös määräysten ja laatuvaatimusten varmistamisesta sekä tarkasta dokumentoinnista.

—Työmaapäällikön pitää käydä huolellisesti läpi sopimukset ja olla selvillä sopimusten sisällöistä ja vastuista. Kun samalla työmaalla toimii useita eri alihankkijoita, vastuunjaon pitää olla selvää ja kaikkien paperit ja luvat pitää olla kunnossa. Aktiivinen kommunikointi eri osapuolten kanssa on työmaapäällikön tehtävissä erityisen tärkeää, Hägen sanoo.

Tuulivoimapuistojen rakennusprojektin haasteet

Tuulivoimapuistojen rakentamisessa on erityispiirteitä, jotka vaativat paljon työtä vielä senkin jälkeen, kun tarvittavat luvat on saatu. Tärkeimpiä sidosryhmistä ovat mm. maanomistajat ja tiekunnat, joiden kanssa aktiivinen yhteydenpito on erittäin tärkeää.

—Maanomistajien ja tiekuntien osalta on annettu selvät ohjeet siitä, millä alueilla ja teillä liikenne on sallittua. Meidän tehtävänämme on pitää huoli siitä, että näitä ohjeita kunnioitetaan. Me varmistamme myös sen, että työmaalla liikkuvat henkilöt ja ajoneuvot noudattavat annettuja ohjeita ja sääntöjä. Työturvallisuudesta huolehtiminen on meille tärkeä asia ja siksi sääntöjen noudattamista valvotaan tarkasti.
Tuulivoimapuistoja rakennettaessa tulee etukäteen ottaa huomioon turbiinivalmistajien tiukat vaatimukset kuljetusten suhteen. Turbiinit ja siivet ovat kooltaan massiivisia ja vaativat erityiset olosuhteet kuljetusten suhteen.

—Jotta turbiinien toimittaminen työmaalle onnistuu, teiden kantavuus ja profiili pitää selvittää tarkasti etukäteen. Pitkiä siipiä on mahdoton kuljettaa mutkaisilla teillä.

Hyvä työmaapäällikkö osaa soveltaa

Isoilla työmailla ei koskaan kaikki mene suunnitellusti, vaikka kaikki olisi varmistettu huolellisesti etukäteen. Haasteita aikataulutukseen voi tulla lupien tai materiaalin toimitusten viivästyessä tai muiden yllättävien asioiden myötä.
—Käytännössä joka päivä tulee jotain yllätyksiä, joihin ei olla osattu varautua. Tämä on täysin normaalia kaikilla työmailla. Haasteet pitää vain kyetä ratkaisemaan sen hetkisten resurssien ja tilanteen mukaan. Käytännön työkokemuksesta eri projekteista on tässä kyllä paljon apua, Hägen naurahtaa.


Aktiivinen kommunikointi on työmaalla avainasemassa

Monipuolinen kielitaito on suuri plussa työmaata johdettaessa. Hägen on työskennellyt eri mantereilla ja saanut tutustua eri kulttuureihin ja tapoihin tehdä työtä. Hän nostaa kielitaidon ja kommunikoinnin yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi päällikön tehtävistä.

—Työmaapäällikön yksi tärkeimmistä tehtävistä on aktiivinen kommunikointi eri osapuolten kanssa. Tuulivoimahankkeissa on mukana alihankkijoita eri puolilta maailmaa, joten kielitaitoa ja rohkeutta puhua pitää olla. On myös tärkeää, että maanomistajien kanssa löytyy yhteinen kieli, jotta he saavat oman äänensä kuuluville.


Mitä palveluita Co-Engineering tarjoaa? Tutustu palvelutarjontaamme täällä

Mats2
Siirry "Ajankohtaista"-sivulle