Ajankohtaista

23.06.2022

Pekka Rantalasta Co-Engineeringin Vaasan yksikön suunnittelupäällikkö

Sähkötekniikan insinööri Pekka Rantala on valittu Co-Engineeringin Vaasan yksikön suunnittelupäälliköksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.9.2022.
Vaasan yksikön suunnittelupäällikön rekrytointi liittyy keväällä 2022 toteutettavaan Co-Engineeringin uuden organisaation ja johtoryhmän muodostamiseen. Vaasan Managerista tulee nimityksen myötä seuraava johtoryhmän jäsen juuri valitun Head of Talentin jälkeen.

Uusi tehtävä vie lähelle asiakasta suunnittelujohtoon


Rantala siirtyy uuteen tehtävään VEO Oy palveluksesta suunnittelupäällikön tehtävästä. Lisäksi Rantala toimi VEO:lla sähkötöiden sekä sähkökäytön johtajana. Hänellä on taustallaan 14 vuoden monipuolinen työkokemus kansainvälisestä energia-asiantuntijayrityksestä, joka tarjoaa asiakkailleen sähköistys- ja automaatioratkaisuja.

Uudessa tehtävässään Co-Engineeringillä hän siirtyy projektitoimituksista suunnitteluosaamisen myyntiin ja tulosvastuulliseen suunnittelujohtotehtävään. Tässä tehtävässä on erityisen tärkeää oivaltaa nopeasti asiakkaan näkökulmasta keskeisimmät tavoitteet ja mahdolliset haasteet, joihin kumppanuuden kautta voidaan löytää toimivia yhteistyömalleja.

—Pääsen uudessa tehtävässäni lähelle asiakasta, joka kiehtoo minua kovasti. Mitä haastavammat tehtävät, sitä palkitsevammaksi koen työn tekemisen. Koen, että aiempi työkokemus henkilöstöjohtamisesta, monialainen kiinnostus teknisiin ratkaisuihin ja kokemus erilaisista rooleista projektitöissä antaa tähän työhön erinomaiset lähtökohdat, Rantala sanoo.

Suunnittelupäällikön rooli on myös esihenkilötyötä, mikä on Rantalalle mieluista. Rantala uskoo, että oikeanlaisella johtamisella, tiimiyttämisellä ja yhteisöllisyydellä voidaan tehdä työpaikka, johon ihmiset sitoutuvat ja jossa he viihtyvät.

—Kun valitaan oikeita kavereita juuri heille sopiviin tehtäviin, ollaan jo pitkällä siinä, että työnteosta tulee mielekästä. Kun tähän ympärille rakennetaan vielä hyvä yhteistyöverkosto ja jatketaan hyvää johtamiskulttuuria, saadaan muodostettua kokonaisuus, johon henkilöstö sitoutuu ja johon saadaan houkuteltua mukaan myös uusia, innokkaita tekijöitä.

Suunnittelupäällikkö auttaa asiakkaita tekemään oikeita ratkaisuja

Vaasan yksikön suunnittelupäällikön yksi tärkeimmistä tehtävistä on luotsata uudet ja vanhat asiakkaat oikeanlaisten osaajien ja ratkaisujen äärelle. Hän seuraa aktiivisesti projektien toteutusta ja ohjaa asiantuntijoita täsmällisten ratkaisujen valinnoissa. Suunnittelupäällikkö palvelee asiakkaita ennakoimalla asiakkaiden erilaiset tilanteet ja tarpeet ja tuo tietoa ja ehdotuksia heidän ympäristöönsä soveltuvista uusista ratkaisuista ja mahdollisuuksista. Vahva tekninen osaaminen on suunnittelutyössä avainasemassa.

— Olen ollut erilaisissa rooleissa teknisesti ja aikataulullisesti haastavissa projekteissa sekä Suomessa että maailmalla. Uskon, että tästä on paljon hyötyä kun arvioimme erilaisia tilanteita asiakkaiden näkökulmasta.

Tavoittelemisen arvoinen työtehtävä


Rantala pitää Co-Engineeringin kasvutavoitteita innostavina. Yrityksen toiminnan historia ja nykyinen maine olivat hänelle selkeä merkki siitä, että uusi tehtävä oli haasteena tavoittelemisen arvoinen.

—Olen otettu siitä, että tulin valituksi tähän tehtävään. On tosi hienoa päästä näin lähelle seuraamaan kasvua ja vieläpä vaikuttamaan siihen. Jos minä saan jättää sormenjälkeni hienon kasvutarinan jatko-osaan ja onnistua asiakkaidemme palvelemisessa yhdessä muiden kanssa, tämä työ on ehdottomasti sen arvoinen.

Pekka Rantala
Siirry "Ajankohtaista"-sivulle