Ajankohtaista

15.12.2022

Uusinta tietotaitoa Co-Engineering Nordicin johtoon

Co-Engineering Nordicin maajohtajana työskentelevä Emma Malin Vintefjell halusi vahvistaa osaamistaan yritysjohtamisessa. Niinpä hän ryhtyi ajatuksista tekoihin ja suoritti MBA-tutkinnon Questrom School of Business:ssa, joka toimii Bostonin yliopiston alaisuudessa. Vintefjell suoritti tutkinnon nykyisten töidensä ohella etäopintoina. Töiden ja opintojen yhteensovittaminen sujui hyvin, koska Co-Engineeringin tj Sami Kivioja kannusti häntä opintoihin.

—Aloitin urani projekti-insinöörinä ja projektinjohtajana. Siirtyessäni senioritason johtamisrooleihin, halusin ymmärtää paremmin, miten menestyvää yritystä tulee rakentaa ja johtaa. Tarvitsin myös lisätietoa niin liiketoiminnasta kuin terminologiasta, jota johtajat käyttävät. Tästä syystä päätin hakeutua suorittamaan MBA-tutkintoa, Vintefjell kertoo.


Koulutusohjelma kiinnosti ammattilaisia ympäri maailman

Verkkokoulutuksen saavutettavuus oli tärkeää Vintefjellille ja opiskelu Questrom School of Businessissa osoittautui hyväksi päätökseksi.

—Olin erityisen vaikuttunut tiedekunnan laadusta ja saavutettavuudesta. Professoreilla oli aikaa henkilökohtaisiin tapaamisiin ja ympäristö, vaikkakin digitaalinen, oli kannustava. Pidin myös case-pohjaisesta opetustavasta, jossa toimimme harjoitusmielessä huippuyritysten johtorooleissa. Opiskelu tapahtui matalariskisessä ja kannustavassa ympäristössä, mikä oli hyvä tapa harjoitella sellaisia haasteita varten, joita yritysten johtoryhmät kohtaavat arjessaan.

Vintefjell navigoi niin aikaeron aiheuttamien haasteiden kuin kulttuuristen eroavaisuuksien keskellä yhdessä muiden ympäri maailmaa olevien kunnianhimoisten ja motivoituneiden liiketoiminnan ammattilaisten kanssa.

—Oli hyvin palkitsevaa opiskella kokeneiden ammattilaisten kanssa, joista suurin osa oli johtajia ja jotka olivat kotoisin eri puolilta maailmaa. Näiden ammattilaisten laaja kokemus sekä tietotaito rikastutti keskusteluitamme ja ryhmätöitämme.


Co-Engineeringin kannustava kulttuuri mahdollisti töiden ja opiskelujen yhdistämisen

Työt ja opinnot saatiin soviteltua niin, että koulutusohjelma saatiin sopimaan täydellisesti Vintefjellin työaikatauluun Co-Engineering Nordicilla.

—Koska koulutukseen osallistuvat asuivat monella eri aikavyöhykkeellä, osa lukujärjestyksestä koostui itsenäisestä tutustumisesta koulutusmateriaaleihin sekä esinauhoitetuista luennoista. Meillä oli myös viikoittainen live-luento, joka pidettiin kahdesti – aamuisin ja iltaisin Bostonin aikaa, jotta kaikki pystyivät osallistumaan luennolle aikavyöhykkeestä huolimatta.

Vintefjell muokkasi joitakin opiskeluprojekteja sopimaan Co-Engineeringin tarpeisiin ja iso osa hänen opinnoistaan on sovellettavissa myös Co-Engineering Nordicin arjessa. Vastavalmistunut, mutta kokenut Vintefjell on innokas soveltamaan uusia näkökantojaan käytäntöön ja jatkamaan strategista työtään yrityksessä.

—MBA-tutkinto opettaa kaikki eri osa-alueet, joita yrityksen menestyksekäs johtaminen vaatii. Oli valaisevaa ymmärtää selkeän yritysstrategian tärkeys kilpailuedun rakentamisessa ja säilyttämisessä. Mikä on meidän ainutlaatuinen arvolupauksemme, ketä työllistämme, ketkä ovat asiakkaitamme ja mitkä heidän tarpeensa ovat? Tämä oli minulle varsinainen ahaa-elämys, kun ymmärsin, miten nämä kaikki asiat ovat yhteydessä toisiinsa ja miten niiden täytyy linjautua yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa.

Emma MBA
Siirry "Ajankohtaista"-sivulle