Co | Networks

Co-Networks för samman industriell kompetens med de företag som behöver den. När du har behov av skräddarsydd kompetens för ditt projekt eller vill erbjuda ditt arbete till något av våra kundföretag, kan du lämna in en samarbetsansökan till oss!

Co-Engineering har specialiserat sig på att välja rätt personer och team för industrins behov. Vi har ett omfattande internationellt nätverk av kunder och underleverantörer som vuxit och utvecklats genom åren. Industriföretagen växer och utvecklar ständigt sin verksamhet för att bli mer effektiva och hållbara. Utvecklingstempot är högt, så behovet av specialkompetens ökar också i snabb takt.

Därför vill vi erbjuda våra kundföretag ett enkelt och flexibelt sätt att hitta kompetens med hjälp av den digitala tjänsten Co-Networks. Co-Networks är alltid tillgängligt och du kan när som helst lämna in en samarbetsansökan – precis när det passar dig bäst.

Våra kundföretag är ledande företag i sin bransch, och tillsammans med dem genomför vi kontinuerligt intressanta projekt och har ett långsiktigt samarbete. Det viktiga för oss är att lyssna på vad företaget verkligen behöver så att vi kan erbjuda exakt rätt person för ett jobb. Vi erbjuder kontinuerligt företagen nya fackmän och experter för varierande uppgifter som kräver specialkompetens, allt från planerare och experter till on-site-personal.

Våra underleverantörer hör till de främsta inom sitt område, med bred erfarenhet av projekt inom bl.a. process- och energiindustrin samt el- och automationsbranschen. Vi letar oavbrutet efter nya underleverantörer, eftersom våra kunder ständigt behöver nya resurser. Via vårt nätverk kan våra underleverantörer smidigt komma med i nya, intressanta projekt. Ett enda projekt kan vara början på ett långt, för båda parter produktivt samarbete.

Genom att föra samman rätt kompetens och människor, tror vi att vi kan vara med och driva utvecklingen av hela branschen framåt. Genom att jobba tillsammans kommer man alltid längre än ensam.

Det är lätt att ta det första steget. Lämna in dina uppgifter till oss. Sen kontaktar vi dig när vi hittat rätt person för ditt projekt, eller din kompetens matchar behoven hos något av våra kundföretag.

Är du i behov av specifik kompetens? Lämna in din resursförfrågan till Co-Resources!

Vill du erbjuda din kompetens? Lämna in din underleverantörsansökan till Co-Works!