GDPR Dataskyddsbeskrivning

Co-Engineering Oy anser att det är viktigt att säkerställa sekretessen beträffande besökarnas personuppgifter. Vi iakttar Finlands personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning. Personuppgifter används endast för att sköta kund- och samarbetsrelationer och för annan kundverksamhet, som till exempel för att underlätta information och kommunikation.

 

Personuppgiftsansvarig

CO-Engineering Oy

FO-nummer 2517795-3

Tegelbruksgatan 49

65100 VASA

talous@co-engineering.fi

 

Personregistrets namn

Co-Engineering Oy:s kundregister.

 

Avsikten med behandlingen av personuppgifter

Avsikten med detta register är att förbättra kundtjänsten, stödja marknadsföringen och underlätta kommunikationen. Vi använder personuppgifterna endast för att sköta kund- och samarbetsrelationer samt för annan kundverksamhet, som till exempel kommunikation. Om en användare lämnar uppgifter till oss, använder vi dem endast för den anmälda verksamheten.

 

Uppgifter som registreras

Företag:

 • Företagets namn
 • Företagets e-postadress
 • Företagets telefonnummer
 • Företagets postadress
 • Företagets FO-nummer
 • Företagets verksamhetsområde
 • Uppgifter om de tjänster som företaget har beställt samt om leveransen och faktureringen i anknytning till dessa

Person:

 • Personens namn
 • Personens titel
 • Personens e-postadress
 • Personens telefonnummer

 

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in under tiden för kundrelationen samt under tiden för det arbete som görs för att skapa en eventuell kundrelation. Uppgifter kan därtill samlas in från befolkningsregister samt från andra tredje parters register. Uppgifter kan samlas in även i samband med mässor och andra marknadsföringsevenemang.

 

Kakor:

En kaka (cookie) är en liten textfil, som lagras på besökarens enhet. Kakor används till exempel då man vill spara användarens uppgifter då denna rör sig från en sida till en annan på en webbtjänst. Kakor kan även innehålla användarens personuppgifter, som till exempel kontaktuppgifter.

Co-Engineering Oy använder inte kakor på sin webbplats, förutom genom Google Analytics. Användaren kan om hen önskar lämna en kontaktbegäran på webbplatsen. Då användaren lämnar en kontaktbegäran ger hen sitt samtycke till att Co-Engineering för in användarens namn, e-postadress samt företagets namn i kundregistret.

Externa kakor/Google Analytics:

Google Analytics är kopplat till webbsidorna och använder webbplatsens kakor. Med hjälp av kakorna samlas information om användarbeteendet hos webbplatsens besökare, till exempel om vilka sidor användaren besöker och hur länge hen har besökt sidan. Avsikten med detta är att analysera användningen av webbplatsen och förbättra användarupplevelsen. Läs mera om Google Analytics kakor här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Externa kakor/Leadfeeder:

Leadfeeder är ett redskap som är kopplat till Google Analytics och använder webbplatsens kakor. Med hjälp av kakorna samlas uppgifter om vilket företag eller person som har besökt webbplatsen och vilka sidor hen har besökt. Avsikten med detta är att analysera användningen av webbplatsen. Läs mer om Leadfeeders kakor här: https://www.leadfeeder.com/privacy/

Nyhetsbrev/Mailchimp:

Co-Engineering Oy använder Mailchimp endast för att skicka ut nyhetsbrev, och det är inte kopplat till webbsidorna. I Mailchimp införs endast de kunders uppgifter, till vilka nyhetsbrevet skickas och vilka har samtyckt till att få nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet kan avbeställas när som helst via en länk i slutet av nyhetsbrevet. Läs mera om Mailchimps integritet här: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Co-Engineering Oy:s kundregisteruppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

 

Överlåtelse av personuppgifter

Uppgifter överlåts inte.

 

Registerskyddet

Co-Engineering har ett digitalt kundregister, vars användning är skyddad med koder, lösenord och användarrättigheter. De som behandlar kunduppgifterna har alltid tystnadsplikt.

 

Rätt att granska och ändra uppgifter

Co-Engineering Oy:s kunder och samarbetspartner har rätt att granska uppgifter som berör dem själva och kräva att en felaktig uppgift ändras. De har också rätt att förbjuda användningen av uppgifterna i marknadsförings- och reklamsyfte samt säkerställa sina övriga rättigheter enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna granskas och korrigeras på en persons skriftliga och undertecknade begäran antingen per post eller e-post. Begäran skickas till följande adress:

CO-Engineering Oy

Tegelbruksgatan 49

65100 VASA

talous@co-engineering.fi