Företaget

Det gamla talesättet ”rätt person på rätt plats” betyder att en person passar utmärkt för sitt arbete eller sin uppgift. Det är sådana personer varje företag söker, eftersom en lönsam affärsverksamhet kräver att kunskapsbitarna faller perfekt på plats.

Vår viktigaste uppgift är att lyssna och förstå hurdana resultat kunden förväntar sig av det arbete, för vilket en eller flera arbetstagare behövs.

Också arbetstagarna måste förstå förväntningarna och kraven. Vår tjänst innebär att vi inriktar den kompetens som leder till önskade resultat på ett effektivt sätt och enligt förväntningarna. Vi säljer alltså förmåga och kunnande, inte ansiktslösa eller namnlösa prestationer.

Våra nyckelpersoner har lång erfarenhet av att sätta sig in i kundens situation i planerings-, fält- och rekryteringsuppgifter i globala företag. Därför förstår vi betydelsen av olika yrkespersoners roll ur kundens perspektiv. Rätt person på rätt plats betyder punktrekrytering, där kundens krav på kunnande och erfarenhet möter egenskaperna hos den person som utför arbetet.

Vi vet hur arbetsuppgifter och ärenden i stora organisationer fungerar och hurdant praktiskt kunnande och vilken typ av erfarenhet som behövs för uppgifterna. En yngre planerare kan inte axla en experts uppgifter, och inte heller tvärtom. För motivationen, arbetsresultatet och lönen är det viktigt att allt faller på plats.

Om du är en av oss som värdesätter resultat – ta kontakt.

Välj rätt person för jobbet – engineering resource for growing industry!