Om oss

Det gamla talesättet ”rätt person på rätt plats” betyder att en person passar perfekt för sitt arbete eller sin uppgift. Det är sådana personer varje företag söker, eftersom en lönsam affärsverksamhet kräver att kunskapsbitarna faller perfekt på plats.

Vår viktigaste uppgift är att lyssna och förstå vilka resultat kunden förväntar sig av det arbete, för vilket en eller flera konsulter behövs.
Det är avgörande att även konsulterna förstår kundens förväntningar och krav. Vår tjänst innebär att vi skräddarsyr den kompetens som leder till önskade resultat på ett effektivt sätt och enligt förväntningarna. Vi säljer alltså förmåga och kunnande, inte ansiktslösa eller namnlösa prestationer.

Våra nyckelpersoner har lång erfarenhet av att sätta sig in i kundens situation i planerings-, fält- och rekryteringsuppgifter i globala företag. Därför förstår vi betydelsen av olika yrkespersoners roll ur kundens perspektiv. Rätt person på rätt plats betyder punktrekrytering, där kundens krav på kunnande och erfarenhet möter egenskaperna hos den person som utför arbetet.

Vi vet hur arbetsuppgifter och projekt fungerar i stora organisationer, och vilken kompetens och erfarenhet som behövs för uppgifterna. En yngre planerare kan inte axla en experts uppgifter, och inte heller tvärtom. För motivationen, arbetsresultatet och lönsamheten är det viktigt att allt faller på plats.

Om du, liksom oss, värdesätter resultat – ta kontakt.


Välj rätt person för jobbet – engineering resources for growing industry!