Karriärberättelser

10.09.2018

Utvecklingen har gått precis i den riktning som jag har önskat

Riku-Petteri Kivelä hade ingen exakt idé om vad han ville jobba med i framtiden. Via sitt slutarbete kom han att arbeta på Co-Enginering. För närvarande arbetar han som projektingenjör och gör automationsplanering för kraftverk. Hans arbetsplats är i Vasa.

Riku-Petteri är 27 år, kommer från Nurmo och är elingenjör med YH-examen. Han har arbetat på Co-Engineering i snart fyra år. Han berättar att arbetsuppgifterna har ändrats och utökats genom åren, vilket enligt honom är en bra sak.

Kulturskillnader påverkar hur projekten framskrider

Kiveläs arbete är mångsidigt. Det innehåller både kontorsarbete och resor. För tillfället går arbetsresorna till Baltikum, och han har nytta av sina goda kunskaper i engelska. Då man har grundläggande kunskaper i ett språk, är det lätt att lära sig yrkestermerna via arbetet. Men olika kulturer påverkar ändå projekten och hur arbetet framskrider.

—I Finland kommer man snabbt framåt i projekt genom muntliga överenskommelser. Det beror på att vi hos oss inte behöver godkännande uppifrån för varje liten sak, utan projektledningen kan själv fatta beslut. I många länder kräver även de minsta besluten och ändringarna separata underskrifter av ansvarspersoner.

Det lönar sig att skaffa sig specialkunnande och upprätthålla det

Enligt Riku-Petteri bör systemkunnandet vara på en hög nivå för arbetsuppgifterna, och man måste förstå sig på datateknik. För att få en helhetsbild är det viktigt att man förstår hur systemen kommunicerar med varandra via olika gränssnitt.

—Det är viktigt att vara insatt i telekommunikation i det här arbetet. Jag tror att det finns en växande efterfrågan för sådant här kunnande, tillägger Riku-Petteri som ett tips åt den som är intresserad av branschen.

Man utvecklas hela tiden och lär sig nya saker

—Det är nog så att du lär dig genom att arbeta. Även om du har yrkesmässigt kunnande, finns det saker i arbetslivet som du inte lär dig i skolan, tillägger Riku-Petteri.

Naturlig kommunikation med kunderna och tro på sin egen yrkesskicklighet uppnår man enligt honom genom erfarenhet.

—Det är fint att märka att yrkesskickligheten uppskattas och att kunderna litar på Co-Engineering.

Den som är nyutexaminerad kan stöta på sådant som kan vara mycket viktigare för arbetet än man tidigare hade trott. Som exempel nämner han mötesanteckningar och att skriva noggranna rapporter.

—Då man sköter de här sakerna ordentligt, underlättas både det egna och kundernas arbete.

Via Co-Engineering öppnas dörrar åt olika håll

Riku-Petteri är mycket nöjd med sin arbetsgivare. Han tror starkt på att Co-Engineering kommer att ha en stark position i branschen även i framtiden.

—Vi har många målföretag och ett mångsidigt utbud av olika arbetsuppgifter. De anställda har goda möjligheter att avancera och utvecklas i karriären.

Riku-Petteri själv är ett bra exempel på det. Ett utvecklingssamtal för ett par år sedan förde honom till exakt det ställe han önskade sig.

Gå till "Karriärberättelser"