News

15.04.2020

Tuulivoimapuistojen ja sähköasemien asiantuntemusta Tampereelta

Teemu Vuojamo on nimitetty Co-Engineeringin Tampereen yksikön suunnittelupäälliköksi 1.4.2020 lähtien. Vuojamoa Co-Engineeringillä houkutteli yrityksen henkilökunnalle tarjoamat mahdollisuudet oman asiantuntijuuden hyödyntämiseen ja kehittämiseen.


—Co-Engineeringin organisaatio toimii operatiivisella tasolla ketterästi ja se näkyy asiakaspalvelussa nopeana reagointina ja joustavana toimintana. Kun päätöksiä voidaan tehdä räätälöidysti, projektit etenevät hyvää tahtia. Lisäksi ennakkoluuloton asenne uusia projekteja kohtaan tuo mahdollisuuksia oppia lisää ja kehittää asiakkaille uusia ratkaisuja, Vuojamo kertoo.

Ketteryydellä on suora vaikutus kustannustehokkuuteen: nopeasti edistyvät projektit saadaan asiakkaille tuottaviksi aikaisemmassa vaiheessa ja asiakkaan resurssit vapautuvat tämän myötä uusiin asioihin.

Sähköverkon simulointeja, oikosulkuvirtalaskelmia ja toisio- ja ensiösuunnittelua


Vuojamolla on sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon lisäksi viiden vuoden kokemus mm. sähkösuunnittelusta ja sähkötekniikan asiantuntijan töistä tuulivoiman ja sähköasemien parista. 27-vuotias diplomi-insinööri on ollut mukana yli kymmenessä eri tuulivoimaprojektissa ja tuntee hyvin tuulivoimapuistojen sähkösuunnitteluun liittyvät erityispiirteet. Diplomityön hän teki tuulivoimalaitosten dynaamisista simuloinneista PSS/E-ohjelmistolla.
—Tuulivoimapuistojen sähkötekniset asiat ovat hyvinkin tuttuja. Lisäksi simulointiin liittyvät ratkaisut ja kehitystyö kiinnostavat kovasti.


Co-Engineering Tampereella


Co-Engineering on rakentamassa vuonna 2018 Tampereelle perustettuun toimistoon suunnittelutiimiä, joka tarttuu ennakkoluulottomasti uusiin asiakasprojekteihin. Kasvua ei lähdetä hakemaan aggressiivisesti, vaan toimintaa kasvatetaan asiakkaita kuunnellen ja alalla olevat tarpeet huomioiden.
Tällä hetkellä toimistossa työskentelee 2 henkilöä mutta yritys kasvattaa osaajajoukkoa jatkuvasti. Tällä hetkellä Tampereelle haetaan sekä sähkösuunnittelun ammattilaista että nuoria automaatio- ja sähköinsinöörejä.
—Haemme joukkoomme sekä nuoria että kokeneempia sähkösuunnittelun ja sähköautomaation osaajia, joilla on vahva perusosaaminen taustalla. Nuorillakin hakijoilla käytännön kokemus on positiivinen seikka, mutta innokas asenne ja oppimishalu ovat osaamisen jälkeen avainasemassa.
Vuojamo haluaa tuoda esille Co-Engineeringin roolin reiluna työnantajana ja syitä siihen, miksi hän kiinnostui yrityksestä.
—Arvostan sitä, että työnantaja toimii reilusti työntekijöitään kohtaan. Täällä annetaan mahdollisuuksia onnistumisiin ja huomioidaan ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Tämä on sellainen asia, mille ainakin itse annan suuren painoarvon.

Lisätietoja Tampereen työpaikkahausta löytyy täältä

 

 

Teemu Vuojamo Co Engineering Tampere
Go back to "News"