Sähköverkon asiantuntijapalvelut

Asiantuntijatyö on verrattavissa suunnittelutyöhön, mutta sitä tehdään tavanomaisista suunnitteluprojekteista eroavissa tarkkaa erityisosaamista vaativissa hankkeissa. Vaikka asiakkainamme on isoja yrityksiä, asiantuntijaosaamista ei välttämättä löydy asiakasyrityksen sisältä tai omat resurssit halutaan kohdentaa muihin projekteihin. Silloin mukaan tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa, joka tuntee alan ja osaa soveltaa tietoa ratkaistakseen haasteita sekä varmistaakseen onnistuneen lopputuloksen.

Vahvuutemme on yrityksemme laaja sähköalan osaaminen. Työllistämme kymmenien, eri osaamisalueisiin keskittyneiden insinöörien ja diplomi-insinöörien joukon, jota konsultoimalla saamme tarvittaessa tietoa ja osaamista laajasti. Lisäksi yrityksellämme on iso verkosto ulkopuolisia osaajia, joita voidaan konsultoida tarvittaessa erityiskysymyksissä.

Erikoisosaamistamme ovat sähköverkkoon liittyvät simuloinnit ja voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Lisäksi konsultoimme sähkönlaatuun liittyvissä asioissa. Olemme erikoistuneet erityisesti tuulivoimalaitosten ja vesivoimalaitosten VJV-prosessiin ja simulointeihin. Pystymme suorittamaan kaikki VJV:n mukaiset simuloinnit voimalaitoksille, kokoamaan VJV-paketin sekä tekemään myös VJV-mittaukset. Voimme myös tehdä voimalaitosten dynaamisen mallin säätökaavioiden perusteella.

Sähköverkon osalta teemme mm. tehonjako-, häviö- ja oikosulkulaskelmia. Dynaamisissa simuloinneissa käytämme Siemens PTI:n PSS/E-simulointiohjelmistoa.

Keskeisenä osa-alueena asiantuntijapalveluissamme on dokumentointi. Asiantuntijatyön tuloksena syntyy yleensä tietoa, joka kootaan asiakkaan toivomalla tavalla talteen, jotta sitä voidaan hyödyntää myös jatkossa. Teemme kaikista simuloinneista ja laskelmista raportit englanniksi. 

Olemme rohkeita ottamaan vastaan haasteita ja siksi olemmekin kartuttaneet sekä taitoa että hyviä tapoja kerätä ja soveltaa tietoa.

Nosta toimintasi seuraavalle tasolle tehokkuuden, käytännöllisyyden ja uusimpien ratkaisujen avulla ja ota yhteyttä!

Katso yhteystietomme täältä.