Asiantuntijapalvelut

Olemme erikoistuneet mm. maadoitusjärjestelmien suunnitteluun, relesuojauksiin ja -konfigurointeihin. Lisäksi teemme erilaisia tutkimus- ja selvitysprojekteja. Näillä projekteilla tähdätään yleensä asiakkaan laitteen, komponentin tai tuotteen ominaisuuksien tehokkaampaan hyödyntämiseen tai käyttökohteen laajentamiseen. Tämä parantaa tuotteen käytettävyyttä ja kilpailukykyä.

Asiantuntijatyö on verrattavissa suunnittelutyöhön, mutta sitä tehdään tavanomaisesta suunnittelusta eroavissa, usein eritysosaamista vaativissa projekteissa. Vaikka asiakkainamme on isoja yrityksiä, asiantuntijatyöhön vaadittavaa osaamista ei välttämättä löydy lainkaan asiakasyrityksestä. Toisinaan omat resurssit halutaan kohdentaa toiseen projektiin, jolloin tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa. 

Asiantuntijapalvelun yksi keskeinen osa-alue on dokumentointi. Asiantuntijatyön tuloksena syntyy yleensä tietoa, jotka kootaan asiakkaan toivomalla tavalla käyttöoppaiksi, manuaaleiksi tai muiksi asiakkaan toivomiksi dokumenteiksi. Kirjoitamme dokumentit suoraan englanniksi ilman kääntämistä. Tämä sekä nopeuttaa dokumentoinnin valmistumista, säästää käännöskulut että myös varmistaa, ettei käännöstyössä synny virheellisiä tulkintoja ja ammattisanastoa käytetään oikein.

Vahvuutemme on yrityksemme laaja sähköalan osaaminen. Työllistämme kymmenien, eri osaamisalueisiin keskittyneiden insinöörien ja diplomi-insinöörien joukon, jota konsultoimalla saamme tarvittaessa tietoa ja osaamista laajasti. Lisäksi yrityksellämme on iso verkosto ulkopuolisia osaajia, joita voidaan konsultoida tarvittaessa erityiskysymyksissä.

Asiantuntijatyö on usein konstikasta. Ei niin iso asia, mutta kuitenkin aika vaativa. Olemme rohkeita ottamaan vastaan haasteita ja siksi olemmekin kartuttaneet sekä taitoa että tapaa kerätä ja soveltaa tietoa. Ota yhteyttä ja kysy lisää, kun etsit ratkaisukeskeistä asiantuntijaa .