Kunnossapitopalvelut

Teemme sähkö- ja automaatiosuunnittelua prosessi- ja energiateollisuuteen ja sähköntuotanto- ja jakeluyrityksille. Suunnitteluosaamisemme antaa meille myös hyvän pohjan hoitaa käyttöönotto ja tarjota kunnossapitopalveluita.

Olemme erikoistuneet sähkö- ja automaatiojärjestelmien ylläpitoon ja tuulivoiman tuotantolaitteiden ja sähkökeskusten kunnossapitoon. Osaamisemme kattaa kunnossapidon tuuliturbiineista sähköasemiin ja tuotantolaitosten automaatiojärjestelmiin asti. Olemme ABB:n System Integrator partner – meillä on siis ABB:n täydellinen tuotetuki.

Kunnossapidon, vikakorjausten ja korjausten onnistuminen mitataan kyvyllä ennakoida ja hoitaa järjestelmä kuntoon mahdollisimman nopeasti. Molemmissa on kyse osaamisesta ja kokemuksesta.  Onnistunut kunnossapito tarkoittaa mahdollisimman lyhyitä katkoja toiminnassa. Ammattilaisen tulee tietää, milloin korjauksia tulee tehdä, jotta ne tehdään ajoissa. Vikakorjauksia ja korjauksia tehdessä tulee ymmärtää kokonaisuus ja omata laaja tuntemus erilaisista tuotemerkeistä. Silloin on mahdollista löytää kaikki vikaan liittyvät ongelmat ja rikkimenneet komponentit samalla kerralla. Jotta voi korjata uusia järjestelmiä, pitää ymmärtää myös vanhojen toimintaperiaatteet.

Kunnossapito ja korjaukset ovat palvelua, jossa työntekijän osaaminen on ratkaisevassa osassa. Siksi olemme panostaneet siihen, että työntekijöillämme on pitkä työkokemus eri tuotantolaitoksista ja tuotemerkeistä. Ongelmat pitää osata löytää myös ilman manuaaleja ja ammattilaisella tulee olla kokonaiskuva tuotantolaitoksen tai koneen toiminnasta.               

Ota yhteyttä, kun etsit osaavaa tekijää!