Suunnittelupalvelut

Mittava kokemuksemme suunnittelutöistä, käyttöönotoista ja testauksista sekä monien toimittajien tuotteiden ja uusimpien teknologioiden tuntemus antavat hyvät lähtökohdat suunnittelutyölle. Asiakkaat hyödyntävät osaamistamme yksittäisistä suunnittelutehtävistä aina suuriin investointihankkeisiin asti.

Olemme erikoistuneet teollisuuden ja sähköasemien sähkö- ja mekaniikkasuunnitteluun. Näihin liittyvät relesuojausten suunnittelu, konfigurointi ja käyttöönottokoestus ovat myös keskeisiä osaamisalueitamme. Osaamisalueemme kattaa suunnittelun pienjännitteestä alle 1000 V:sta yli 100 kV:in suurjännitteeseen. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että sähköturvallisuuslain määräykset ja standardit hallitaan suunnitteluprosesseissamme. Silloin voimme taata, että suunnittelun kohde toimii sekä oikein että turvallisesti kohteessa. Lisäksi teemme automaatio-, instrumentointi ja rakennussähkösuunnittelua eri toimialoille.

Laajan kokemuksemme perusteella tiedämme, että työ ei ole vain asiakkaan esittämän asian suunnittelua. Hyvät ratkaisut vaativat asiakkaan ja suunnittelijan välistä ongelmanratkaisua yhdessä. Joskus suunnittelun kohde on hyvin kaukana asiakkaan oman osaamisalueen ulkopuolella. Siksi keskustelut hyvin varhaisessa vaiheessa, esim. ennen tarjouspyyntöä voivat olla ratkaisevia, jotta suunnittelutyö voidaan tehdä parhaimmalla tavalla.

Käytössämme on laaja ja älykäs suunnittelujärjestelmä, jolla saadaan toteutettua suppeat sekä laajat projektikokonaisuudet. Järjestelmän avulla voimme pyörittää taustalla erilaisia tietokantoja. Suunnittelu voidaan tehdä myös hyödyntämällä AutoCad-ohjelmistoa. Dokumentoimme suunnitelutyön aineiston aina asiakkaan toivomalla tavalla.

Suunnittelutyössä on keskeistä tietää tai löytää osaamista myös oman core-alueen ulkopuolelta. Yrityksemme suunnittelijoilla ja asiantuntijoilla on valtava määrä osaamista ja käytännön kokemusta eri alueilta. Konsultoimalla ristiin eri asiantuntijoiden välillä, saamme hyödynnettyä osaajiemme potentiaalin asiakkaan hyödyksi. 

Teemme useiden asiakkaidemme kanssa jatkuvaa yhteistyötä. Jatkuvan yhteistyön avulla molempien osaamistaso kasvaa, tiedonjakaminen tuo lisäarvoa ja toimintatavat ja rajapinnat muuttuvat selkeiksi. Tämä tuo pitkällä aikajänteellä tehokkuutta työhön ja parempia käytännön suunnitteluratkaisuja.

Resursoimme suunnittelijoita sekä lyhyiksi että pidemmiksi ajoiksi. Suunnittelija voi toimia asiakkaan tai meidän tiloissamme. Neuvottelemme yhdessä ratkaisun, jonka avulla suunnittelutyön tulos on paras mahdollinen.

 

Suunnitteluosaamisemme:

Sähkösuunnittelu Eri teollisuuden sektoreille, kuten paperi- ja selluteollisuudelle, sähköasemiin, teollisuuslaitoksiin ja marine-projekteihin. Suunnitteluosaamisemme käsitää pienjännitteen alle 1000 V, keskijännitteen alle 66 kV ja suurjännitteen yli 66 kV.

Relesuojaus Relesuojausten suunnittelu, releiden toiminnan tarkastelu suojavaatimusten täyttämisen näkökulmasta. Reletestaus ja käyttöönottokoestus.

Automaatiosuunnittelu Hallitsemme eri automaatiojärjestelmien suunnittelun. Tarjoamme valvomosuunnittelua, ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmistosuunnittelua sekä laitos- ja prosessiautomaatiota. Teemme lisäksi moottori- ja voimala-automaatiosuunnittelua.

Instrumentointisuunnittelu  Esimerkiksi voimaloiden venttiileiden, antureiden ja mittauspisteiden sähkösuunnittelu.

Mekaniikka- ja kaapelihyllysuunnittelu Kattaa sähkönjakelupuolella kaapelihyllysuunnittelun, päätetelineet, layoutin ja maadoituksen. Tarjoamme kaapelihyllysuunnittelua myös eri teollisuuden kohteille. Suunnittelutyö tehdään 3D-ympäristössä ja tiiviissä yhteistyössä prosessisuunnittelijan kanssa.

Teollisuuden rakennussähkö- ja valaistussuunnittelu Kohteina esim. teolliset laitokset, sähköasemat, energianjakelu sekä paperi- ja sellutehtaat.