Co-Engineering är specialiserat på att välja rätt personer eller team för kundens behov.

Ingenjörsbehovet för en växande industri

Den växande industrin behöver hela tiden allt från planerare och experter till on-site-personal med expertkunskap. Co-Engineering är specialiserat på att välja rätt personer eller hela team, som uppfyller kundens behov. Vår viktigaste uppgift är att lyssna och förstå hurdana resultat kunden förväntar sig av det kompetenskrävande arbetet. Vår tjänst handlar om att rikta in kompetensen rätt: vi säljer förmåga och kunnande, med vilken kundens förväntade resultat uppnås inom önskad tidsplan, i krävande förhållanden eller i vanlig kontorsmiljö.

Vi väljer yrkespersoner med erfarenhet och branschkunnande inom olika uppgifter. Erfarenhet av planeringsprogram, kundens tillverkningsprocesser och stora företags verksamhetsmodeller i kombination med yrkesskicklighet skapar de arbetsresultat som gör att våra tjänster uppskattas.

Då du vill köpa resultat – välj rätt partner

CO-Engineering Oy

Omfattande erfarenhet av planerings-, expert- och driftsättningstjänster för olika branscher

Aktuellt