Co-Engineering är specialiserat på att välja rätt personer eller team för kundens behov.

Planeringstjänster

Vår omfattande erfarenhet av planeringsarbete, driftsättning och testning tillsammans med våra många leverantörers produkter och kännedom om de senaste teknologierna utgör en god grund för planeringsarbetet. Vårt kunnande är till kundernas fördel i allt från enskilda planeringsuppgifter till stora investeringsprojekt.
Läs mera

Experttjänster

Vi är specialiserade på bl.a. planering av jordningssystem, reläskydd och reläkonfigurationer. Vi gör även olika undersöknings- och utredningsprojekt. Målet för dessa projekt är i allmänhet en mer effektiv användning av egenskaperna hos kundens utrustning, komponenter eller produkter på ett mer omfattande användningsområde. På så vis förbättras produktens användbarhet och konkurrenskraft.
Läs mera

Driftsättningstjänster

Vi utför driftsättningstjänster för våra kunder i Finland och i utlandet för el- och automationssystem samt för utrustning och system i nya industrianläggningar. Vi skickar våra fast anställda, erfarna arbetstagare till objekten. Teamen består av utbildade och erfarna ingenjörer och installatörer, som är vana vid att sköta projekt i krävande förhållanden.
Läs mera

Underhållstjänster

Vi gör el- och automationsplanering för process- och energiindustrin samt för kraftstations-, och eldistributionsföretag. Vårt planeringskunnande ger oss även en god grund att sköta driftsättning och erbjuda underhållstjänster. Vi är specialiserade på underhåll av el- och automationssystem samt på underhåll av kraftstationer och elcentraler för vindkraft.
Läs mera
Inventor

Produkter

Autodesk Inventor
*Utbildnings-, konsulterings- och stödtjänster samt personlig anpassning av appen Autodesk Inventor*
Läs mera

 

Produkter

Jordningskontroll
Vi erbjuder granskningar av jordningselektroder.
Läs mera
pqsecure

Produkter

Elkvalitetstjänster
*UP-2210 och Unilyzer-serien*
Läs mera

Omfattande erfarenhet av planerings-, expert- och driftsättningstjänster för olika branscher

Ingenjörsbehovet för en växande industri

Den växande industrin behöver hela tiden allt från planerare och experter till on-site-personal med expertkunskap. Co-Engineering är specialiserat på att välja rätt personer eller hela team, som uppfyller kundens behov. Vår viktigaste uppgift är att lyssna och förstå hurdana resultat kunden förväntar sig av det kompetenskrävande arbetet. Vår tjänst handlar om att rikta in kompetensen rätt: vi säljer förmåga och kunnande, med vilken kundens förväntade resultat uppnås inom önskad tidsplan, i krävande förhållanden eller i vanlig kontorsmiljö.

Vi väljer yrkespersoner med erfarenhet och branschkunnande inom olika uppgifter. Erfarenhet av planeringsprogram, kundens tillverkningsprocesser och stora företags verksamhetsmodeller i kombination med yrkesskicklighet skapar de arbetsresultat som gör att våra tjänster uppskattas.

Då du vill köpa resultat – välj rätt partner

CO-Engineering Oy

Aktuellt