Uratarinat

08.08.2022

Asiakasyrityksessä arvostetaan Co-Engineeringin osaajia

Jukka Antila työskentelee Co-Engineeringillä projektisuunnittelijana, ja on tiiviisti mukana asiakasyrityksen verkkoliityntäprojektien ytimessä. Työnkuvaan kuuluu mm. projektiaikataulujen rakentamista, seurantaa ja optimointia sekä datan analysointia projektien jatkuvan organisoinnin, priorisoinnin ja riskienhallinnan tukemiseksi.

Jukka on koulutukseltaan kone- ja tuotantotekniikan insinööri ja on opiskellut myöhemmin lisäksi myös ylemmän AMK-tutkinnon teknologialiiketoiminnasta. Taustallaan hänellä on monipuolista työkokemusta eri aloilla toimivien teollisuusyritysten projektitöistä.

—Projektitöissä saan tarttua toimeen ja organisoida asioita sekä toimia erilaisten ihmisten kanssa monilla rajapinnoilla. Nykyisessä työssäni voin hyödyntää laajasti aiempaa kokemustani tuotanto- ja suunnittelupäällikön, toimitusketjupäällikön, projektipäällikön ja alihankintapäällikön rooleista. Organisoinnin lisäksi saan pureutua datan analysointiin, joka on projektien järkevän suunnittelun suhteen todella tärkeää ja mielenkiintoista, Jukka kertoo.


Osaamisen lisäresurssia asiakkaalle ja merkityksellistä työtä tekijälle

Jukka on virallisesti töissä Co-Engineeringillä mutta hän on yksi avaintekijä asiakasorganisaation tiimissä siinä missä muutkin samojen projektien parissa työskentelevät.

—Koen olevani etuoikeutettu, koska minulla on tällä hetkellä kaksi työyhteisöä, joiden välillä vallitsee varsin toimiva yhteistyö. Käytännön työssäni on tarpeetonta miettiä sitä, kuka on kenenkin palkkalistoilla. Me teemme töitä samalta puolelta pöytää.

Luottamuksellinen kumppanuus näkyy myös molemminpuolisten synergiaetujen ja yhteisten tavoitteiden ymmärtämisestä. Asiakkaalle osaamisen lisäresurssit ja tavoitteiden saavuttaminen on merkittävä etu, työn tekijä taas kokee puolestaan olevansa tärkeä ja tekevänsä merkityksellistä työtä. Merkityksellisyys korostuu tällä hetkellä erityisen paljon alalla, joka tekee juuri nyt energiamurrosta todeksi.

—On hienoa, että voin omalla työlläni yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa positiivisia tuloksia ja olla mukana tekemässä sekä asiakasyrityksen että Co-Engineeringin kasvua, Jukka kertoo.

 

Luottamus tuo vapautuneen ilmapiirin

Kun Jukka kuuli ensimmäisen kerran Co-Engineeringistä, hän epäröi. Kaveri kehotti kuitenkin olemaan yhteydessä Samiin (Kivioja), joka osoittautuikin hyvin aidoksi persoonaksi. Yhteisen tapaamisen jälkeen päätös työpaikan vastaanottamisesta oli helppo tehdä.

—Arvomaailmamme kohtasivat, kun keskustelimme siitä, millaisilla periaatteilla töitä tehdään. Meidän firmassa ei mikromanageerata, vaan dialogia käydään avoimesti molempiin suuntiin. Täällä myös jokainen kohdataan inhimillisenä ihmisenä, eikä kenenkään tarvitse olla yli-ihminen. Luottamus ihmisiin vapauttaa energiaa oikeiden asioiden tekemiseen. On hieno tunne kun saa olla hyvien tyyppien ympäröimänä ja saa sparrata heitä matkalla kohti yhteisiä onnistumisia.

9S7A1059
Siirry "Uratarinat"-sivulle