Uratarinat

23.06.2021

Co-Engineeringillä oikea asiantuntija löytyy läheltä

Mitä tietotekniikan insinööri voi tehdä ammatikseen? No esimerkiksi toimia projekti-insinöörinä koneturvallisuuden parissa, kuten Co-Engineeringillä työskentelevä Matti Ranta.
Ranta on työskennellyt aiemmin mm. automaatiosuunnittelijana, jolloin hänen toimenkuvaansa kuului robottilinjojen simuloinnin lisäksi robottien ohjelmointi ja käyttöönotto. Tämän lisäksi hän on toiminut laatuinsinöörinä ja keskittyi tuolloin mm. tarkastusprosessien ylläpitoon ja kehitykseen. Vaasaan 6 vuotta sitten palannut Ranta toteaakin löytäneensä Co-Engineeringillä oman alansa.

— Olen työskennellyt eri tehtävissä eri puolella Suomea. Nykyisessä työssäni koneturvallisuuden tehtävissä pystyn hyödyntämään opintojeni lisäksi kaikkea, mitä olen matkan varrella oppinut. Koneturvallisuuden asiantuntijana toimiminen vaatii sinnikkyyttä, laajaa kokonaisuuden hahmottamiskykyä ja hyviä kommunikointitaitoja, Ranta kertoo.

Laaja osaajien kontaktiverkosto tuo lisäarvoa asiakkaalle

Koneturvallisuuden riskinarvointi ja tarkastukset vaativat tarkkaa silmää ja tutkivaa otetta. Opeteltavaa on paljon: pitää pysyä ajan tasalla erilaisista säädöksistä ja standardeista ja sen lisäksi kyetä tulkitsemaan niitä oikeassa suhteessa. Tämä aiheuttaakin välillä haasteita, missä muun organisaation asiantuntemus on suuri tuki.
—Meillä on hyvät mahdollisuudet lisäkoulutukselle, josta on ollut ainakin minulle paljon hyötyä. Co-Engineeringillä on monipuolista osaamista talon sisällä ja laaja kontaktiverkosto, jota voi konsultoida tarvittaessa. Asioihin reagoidaan meillä nopeasti, joka nopeuttaa projektien etenemistä.

Muiden asiantuntijoiden avusta ja lisäkoulutuksesta on ollut paljon hyötyä monessakin mielessä. Ranta näkee eri alojen asiantuntijoiden tuomien näkökulmien ja tietotaidon olevan selkeä lisäarvo asiakkaalle.


Insinööri kommunikoi ja keskustelee

Insinöörityö ei ole yksinäistä puurtamista vaan työssä tarvitaan myös kykyä kohdata ihmiset, kuunnella, kysyä ja varmistaa, että molemmat ovat ymmärtäneet asian samalla tavalla. On helppo olettaa, että kaikki ymmärtävät asiat samalla tavalla, mutta huippuasiantuntijoidenkin kanssa keskustellessa kannattaa aina kysyä eikä olettaa.

—On selvää, että kun ihmiset lähestyvät asioita omista tulokulmistaan, väärinymmärryksiä ja tulkintaeroja saattaa tulla. Siksi molempien osapuolten on tärkeää uskaltaa kysyä, ovatko kaikki ymmärtäneet asiat samalla tavalla.


Sukellus koneturvallisuuden syvään päähän

Ranta nauttii työssään siitä, että hän pääsee perehtymään eri aikakausilta tulevien koneiden rakenteisiin ja niiden järjestelmiin ja ymmärtämään kokonaisuuksia tätä kautta paremmin.

— Olen työskennellyt koneiden parissa jo useita vuosia ja nykyisessä projektissa asioita on tarkasteltu koneiden hyödyntäjän näkökulmasta eli käyttöasetuksen kautta. Tulevaisuudessa koneturvallisuudessa kiinnostavat näkökulmat voisivat löytyä mm. konevalmistajan tukemisen riskinarviointiin ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvissä projekteista tai vaikka modernisointiprojekteihin liittyvistä turvallistamisista. Mielenkiinnolla odotan, millaisten projektien parissa saan tulevaisuudessa työskennellä.

 

13
Siirry "Uratarinat"-sivulle