Uratarinat

22.12.2017

Hommat ovat edenneet juuri sinne, minne olen itse halunnut

Riku-Petteri Kivelällä ei ollut selkeää ajatusta siitä, mitä töitä hän haluaisi tulevaisuudessa tehdä. Opinnäytetyön kautta hän ajautui töihin Co-Engineeringille. Tällä hetkellä hän työskentelee projekti-insinöörinä ja tekee automaatiosuunnittelua voimalaitoksiin. Hänen työpisteensä sijaitsee Vaasassa.


Nurmosta lähtöisin olevalla 27-vuotiaalla Kivelällä on sähköinsinöörin AMK-tutkinto. Hän on työskennellyt Co-Engineeringin palveluksessa pian neljä vuotta. Hänen mukaansa työtehtävät ovat eläneet ja kasvaneet vuosien varrella koko ajan, mikä on hänen mielestä hyvä asia.

Kulttuurien tuomat erot vaikuttavat projektien etenemiseen

Kivelän työnkuva on monipuolinen. Työ sisältään niin toimistotyötä kuin matkustamistakin. Tällä hetkellä Baltian maihin suuntautuvilla työmatkoillaan hän on tyytyväinen siitä, että englannin kielitaito on hyvin hanskassa. Kun peruskielitaito on olemassa, alan ammattisanaston oppii hänen mukaansa työn myötä. Silti eri kulttuurit tuovat oman vivahteensa projekteihin ja työn sujumiseen.
—Suomessa suullisesti sopimalla päästään nopeammassa tahdissa projekteissa eteenpäin. Tämä johtuu siitä, että täällä jokaista niksausta ei tarvitse hyväksyttää ylemmällä tasolla, vaan projektijohto voi tehdä päätöksiä itse. Monissa maissa pienemmätkin päätökset ja muutokset vaativat vastuuhenkilöiden erilliset allekirjoitukset.


Erikoisosaamista kannattaa opetella ja pitää yllä
Kivelän mukaan tällä tasolla työskennellessä järjestelmäosaaminen pitää olla hyvällä tasolla ja tietotekniikasta pitää ymmärtää paljon. Kokonaiskuvan saamiseksi on tärkeää ymmärtää, kuinka järjestelmät kommunikoivat keskenään eri rajapinnoilla.
—Tietoliikenteen tunteminen on suuressa roolissa näissä töissä. Uskon, että tälle osaamiselle on kasvava kysyntä, Kivelä vinkkaa alaa harkitseville.


Koko ajan oppii uutta ja kehittyy
—Kyllähän työ tekijäänsä opettaa. Vaikka ammatillinen osaaminen on olemassa, työelämässä tulee asioita joita ei koulun penkillä opi, Kivelä kertoo.
Luonteva kommunikointi asiakkaiden kanssa ja usko omaan ammattitaitoon syntyy hänen mukaansa kokemuksen kautta.
—On hienoa huomata, että omaa ammattitaitoa arvostetaan ja Co-Engineeringiin luotetaan.
Juuri koulusta valmistuneelle voi tulla eteen myös asioita, jotka voivat olla työn kannalta paljon tärkeämpiä kuin olisi aiemmin ajatellut. Näistä esimerkkinä hän mainitsee mm. palaverimuistioiden tekeminen ja raporttien tarkan kirjaamisen.
—Kun nämä työt hoidetaan huolella, se helpottaa omaa ja asiakkaiden työtä.


Co-Engineeringin kautta aukeaa ovia eri suuntiin
Kivelä on erittäin tyytyväinen työnantajaansa. Hän uskoo vahvasti, että Co-Engineeringillä tulee olemaan vahva jalansija alalla tulevaisuudessakin.
—Meillä on paljon kohdeyrityksiä ja monipuolinen valikoima erilaisia työtehtäviä. Työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet edetä ja kehittyä omalla urallaan.
Kivelä onkin itse tästä hyvä esimerkki. Parin vuoden takainen kehityskeskustelu on tuonut hänet juuri sinne mihin hän toivoi silloin itse pääsevänsä.

 

Riku Petteri Kivela muok

Siirry "Uratarinat"-sivulle