Uratarinat

24.09.2019

Projekti-insinöörin työkenttä ja mahdollisuudet ovat laajat


Ydinvoimaprojektissa pääsuunnittelijana toimiva 29- vuotias Enni Malmimäki aloitti työt Co-Engineeringillä vuonna 2013. Aluksi hän toimi projekti-insinöörinä paperi- ja selluteollisuuden projekteissa ja siirtyi siitä ydinvoimaprojektin pariin. Tällä hetkellä Malmimäki avustaa myös vesivoimaprojektissa. Matematiikasta ja fysiikasta kiinnostuneelle Malmimäelle insinööriksi opiskelu oli luontainen valinta, eikä miehinen ala häirinnyt häntä.

—Miesten kanssa toimiminen on rehtiä ja suorasanaista, vaikka välillä naisena ehkä joudun todistelemaankin kykyjäni, Malmimäki kertoo.

Ydinvoimaprojekteissa tarkkuus on viritetty huippuunsa

Malmimäki aloitti ydinvoimaprojektin suunnittelutiimissä vuonna 2017, josta hän eteni pääsuunnittelijan paikalle. Ydinvoimaprojekteissa työskentely vaatii erityistä tarkkuutta, tiukkaa aikataulujen hallintaa, eri asioiden muistamista ja kokonaisuuden hahmottamista. Pelkästään kaikkien asioiden tarkassa dokumentoinnissa on valtava urakka. Malmimäki on kokenut tehtävän haasteellisena, mutta kertoo oppineensa valtavasti.

—Pääsuunnittelijana toimiminen vaatii kokonaisuuden jatkuvaa tarkkailua niin, että työt sujuvat jouhevasti. Lisäksi tässä saa komentaakin jonkun verran, mikä ei ole ollenkaan hassumpaa hommaa, Malmimäki naurahtaa.

 

Sähköasentajan koulutus toi käytännön taitoja

Suunnittelijalle on hyödyllistä ymmärtää, miten asennustöitä tehdään käytännössä. Koska insinööriopintojen aikana kädentaitojen harjoittelu jäi vähäiseksi, Malmimäki päätti opiskella itse lisää. Hän opiskeli töiden ohella Vaasan VAMIA:ssa sähköasentajaksi, ja valmistui sieltä keväällä 2019.

—Kun teen suunnittelutyötä, pyrin miettimään asioita monelta kantilta, myös asentajan näkökulmasta. Opinnot konkretisoivat sen, miten sähköjä todellisuudessa vedetään ja millaisia haasteita käytännössä voi tulla eteen. Täytyy sanoa, että arvostukseni sähköasentajia kohtaan kasvoi entisestään, sillä työolot voivat olla välillä todella haastavia.
Elektroniikan, talosähköasennusten ja teollisuuden moottorilähtöasennusten lisäksi viimeinen vuosi tarjosi myös automaatiota. Keväällä robotiikan näyttökokeen valvojana Malmimäellä toimikin Co-Engineeringin toimitusjohtaja Sami Kivioja.


”Tässä on mahdollisuus kehittyä juuri sen alan osaajaksi, mikä itseä kiinnostaa”

Co-Engineeringin yksi pitkäaikaisimmista työntekijöistä kertoo viihtyvänsä yrityksessä jo siksikin, että työkenttä ja mahdollisuudet ovat laajat. Koska kaikki työntekijät tuntevat toimitusjohtajan ja väliportaita johtoon ei ole, myös kehitysideoiden eteenpäinvieminen on helppoa.

—Co-Engineering on kasvanut viime vuosien aikana valtavasti ja uskon, että yrityksemme houkuttelee tulevaisuudessakin tekijöitä ketterän toimintakulttuurin ja monipuolisen työtarjonnan avulla. Meillä projektit eivät rajaudu ainoastaan yhdelle erikoisalalle, vaan täällä on mahdollisuus kehittyä minkälaiseksi osaajaksi hyvänsä.

Enni1
Siirry "Uratarinat"-sivulle