Digital Twin

Behöver du en partner för att kunna dra full nytta av digitaliseringen?

Vi hjälper ditt företag att dra fördel av digitala tvillingar vid planering och utveckling av produktionslinjer, produktutveckling, försäljning, eftermarknad och mjukvarutestning.

En digital twin, dvs. en digital tvilling, är en simuleringsmodell av en maskin eller produktionslinje med förmågan att imitera användningen och beteendet hos den faktiska maskinen eller produktionslinjen i realtid. Med hjälp av simuleringsmodeller kan man effektivera produktionen, produktutvecklingen och planeringen, eftersom olika lösningar kan testas virtuellt i förväg. Simuleringsmodeller används också som säljverktyg för att presentera ny teknik för kunder.

Med en digital twin testar vi hur mekanik, elektrifiering, automatisering och programvaror fungerar i din utrustning. Vi skapar verklighetstrogna simuleringar av enskilda delar i maskiner och produkter för att säkerställa och belysa hur de aktuella delarna beter sig i praktiken. Vi modellerar även mera omfattande helheter eller processer, och då kan deras drift förutsägas i realtid.

Det är lönsamt att planera och testa hydrauliken, mekaniken, automatiseringen och andra egenskaper hos storskaliga industriella anläggningar och produktionslinjer med hjälp av en digital tvilling. Felsituationer kan upptäckas redan i den virtuella modelleringen. Den befintliga produktionslinjen kan köras utan avbrott tills en lämplig lösning hittas.

Vid produktutveckling kan värdefull information om användarupplevelsen samlas in redan i ett tidigt skede med hjälp av en digital twin. Riskerna i samband med en investering minskar,eftersom investeringsbeslutet kan fattas först efter att den nya lösningen har konstaterats fungera. Ledtiden för produktutvecklingen kortas ner och kostnaderna minskar.

Kontakta oss när du vill skapa digitala tvillingar för att utveckla din produktion eller stöda din försäljning!