Driftsättningstjänster

Vi utför driftsättningstjänster för våra kunder i Finland och i utlandet för el- och automationssystem och för maskiner och system på nya industrianläggningar. Vi skickar våra egna fast anställda, erfarna arbetstagare till objekten. Teamen består av utbildade och erfarna ingenjörer och installatörer, som är vana att sköta projekt i krävande förhållanden. Beroende på förhållanden i mållandet går allting inte alltid enligt planerna. För att hålla tidsplanen är det viktigt att det vid problemsituationer finns erfarenhet och kunnande i anknytning till reservplaner för redskap, delar eller andra resurser som saknas.