Experttjänster

Vi är specialiserade på bl.a. planering av jordningssystem, reläskydd och reläkonfigurationer. Vi gör även olika undersöknings- och utredningsprojekt. Målet för dessa projekt är i allmänhet en mer effektiv användning av egenskaperna hos kundens utrustning, komponent, produkt eller på ett mer omfattande användningsområde. På så vis förbättras produktens användbarhet och konkurrenskraft.

Expertarbetet kan jämföras med planeringsarbetet, men det görs i projekt som skiljer sig från vanlig planering och kräver ofta specialkunnande. Trots att våra kunder är stora företag, finns det expertkunnande som krävs inte alltid i kundföretaget. Det kan också hända att de egna resurserna behöver riktas till ett annat projekt, varvid en utomstående expert behövs.

Ett centralt delområde i experttjänsten är dokumenteringen. Expertarbetet resulterar i allmänhet i information, som sammanställs till handböcker, manualer eller andra dokument, på det sätt som kunden önskar. Vi skriver dokumenten direkt på engelska, utan översättningar. Det gör att dokumenteringen blir snabbare färdig, utan extra utgifter för översättningar och utan risk för felaktiga tolkningar i översättningsarbetet, vilket även säkerställer att terminologin används korrekt.

Vår styrka är vårt omfattande kunnande inom elbranschen. Vi sysselsätter tiotals ingenjörer och diplomingenjörer inom olika kompetensområden, och genom att konsultera dem får vi vid behov omfattande information och kunnande. Vårt företag har även ett stort nätverk av utomstående experter, som vi konsulterar vid behov i specialfrågor.

Expertarbete är ofta komplicerat. Ingen stor sak, men ändå ganska krävande. Vi tvekar inte att ta oss an utmaningar och därför har vi utökat både våra färdigheter och vårt sätt att samla in och tillämpa kunnandet. Kontakta oss och fråga mer, då du behöver en lösningsorienterad expert.