Elnät experttjänster

Expertarbete är jämförbart med planeringsarbete, men det utförs i projekt som skiljer sig från vanliga planeringsprojekt och kräver djupgående specialkompetens. Även om våra kunder är stora företag, kan det hända att expertis inte nödvändigtvis finns i kundföretaget eller så vill man allokera de egna resurserna till andra projekt. I sådana fall behövs en utomstående expert som kan branschen och kan tillämpa kunskapen för att lösa utmaningar och säkerställa ett lyckat slutresultat.

Vår styrka är vårt företags omfattande kunnande inom elbranschen. Vi sysselsätter tiotals ingenjörer och diplomingenjörer inom olika kompetensområden, och genom att vid behov konsultera dem får vi del av omfattande information och kunnande. Vårt företag har dessutom ett stort nätverk av utomstående experter som vid behov kan konsulteras i specialfrågor.

Vår specialkompetens omfattar simuleringar relaterade till elnätet och systemtekniska krav på kraftverk (VJV). Dessutom fungerar vi som rådgivare i frågor som rör elkvalitet. Vi är specialiserade i synnerhet på VJV-processen och simuleringar av vindkraftverk och vattenkraftverk. Vi kan utföra alla typer av simuleringar av kraftverk enligt VJV, sammanställa ett VJV-paket och även utföra VJV-mätningar. Vi kan också göra en dynamisk modell av kraftverk utgående från reglerscheman.

När det gäller elnätet, gör vi till exempel beräkningar av belastningsfördelning samt förlust- och kortslutningsberäkningar. Vid dynamiska simuleringar använder vi Siemens PTI:s simuleringsprogram PSS/E.

Dokumentation är en viktig tjänst bland våra experttjänster. Expertarbetet resulterar ofta i information som tas till vara på det sätt som kunden önskar, så att den kan utnyttjas även i framtiden. Vi skriver alla simulerings- och beräkningsrapporter på engelska.

Vi tvekar inte att ta oss an utmaningar, och därför har vi också förkovrat både vår kunskap och våra metoder att samla in och tillämpa kunnandet.


Ta din verksamhet till nästa nivå med hjälp av effektivitet, funktionalitet och de senaste lösningarna och kontakta oss!