Maskinsäkerhetstjänster


Vi hjälper våra kunder att uppfylla kraven i EU:s maskindirektiv både som maskintillverkare och i samband med modernisering av maskiner, sammansatta maskiner eller produktionslinjer.

Vår princip är att ta det övergripande ansvaret för CE-märkningsprocessen i enlighet med kundens behov. Maskinernas säkerhetsegenskaper bestäms redan i planeringsskedet, men även i de olika skedena av maskinernas livscykel behöver man kontinuerligt följa upp att maskinen fungerar säkert och utan störningar.

Vi bistår våra kunder genom att utarbeta dokument med uppgifter om maskinsäkerhet i anslutning till CE-märkningen och genomföra säkerhetsåtgärder.

Våra tjänster omfattar:
· riskbedömning
· riskreducerande åtgärder
· dokumentation av kvarstående risker
· drifts- och underhållsanvisningar
· säkerhetsmärkningar
· sammanställning av tillverkarens tekniska tillverkningsdokumentation
· försäkran om överensstämmelse
· tillverkning av typskyltar
· säkerhetsmodernisering av maskiner
· säkerhet hos automations- och styrsystem
· säkerhetsautomation
· riskbedömning av samarbetsrobotar eller s.k. ”cobots”.

Det krävs en riskbedömning om man har för avsikt att förbättra produktiviteten, säkerheten, underhållet eller kompatibiliteten med nya produkter hos en maskin/sammansatta maskiner. Syftet med riskbedömningen är att eliminera riskfaktorer och minska säkerhetsriskerna. Det är arbetsgivarens skyldighet att trygga säkerheten hos maskiner/sammansatta maskiner, i synnerhet vid förändringar och alltid när:

· en ny maskin installeras i en produktionslinje eller ihop med sammansatta maskiner
· ändringar görs i sammansatta maskiner/produktionslinjer
· en maskin börjar användas på ett annat sätt än maskintillverkaren avsett
· en maskin flyttas till en ny plats
· en gammal maskin tas i användning på nytt
· en ny maskin lanseras.

Vi utför riskbedömningar med över tio års erfarenhet, och drar nytta av den gedigna automations- och robotkompetensen som finns i vårt företag.

Ta kontakt och fråga mer!