Elkvalitetstjänster

UP-2210 och Unilyzer-serien

I samarbete med det svenska bolaget Unipower erbjuder vi mätapparater för mätning av elkvalitet. Som särskild egenskap erbjuder vi möjlighet till kontinuerlig mätning av kvaliteten. I årslånga mätresultat är det lätt att upptäcka olika trender, som t.ex. ökat flimmer eller förändringar i de harmoniska övertonerna. Systemet fungerar även som felregistrerare.

PQ Secure för resultatanalys

I helheten ingår förutom mätare även programmet PQ Secure som passar utmärkt för analys av resultaten. Mätresultaten sparas i en databas, i vilken programmet hämtar resultaten för önskad tid. Programmet genererar snabbt grafer och kurvdiagram av resultaten med önskade konfigurationer.

Mätsystemet kan byggas på önskat sätt. Helheten kan sammanställas genom att kombinera t.ex. ett mätinstruments black box-lösning med Scada, som är ett integrerat system för flera olika mätningar.

Rapporter för analys

Analysprogrammet producerar automatiskt rapporter med önskade intervaller, varvid problem med nätet upptäcks snabbt. Rapporterna kan anpassas enligt egna behov eller användas enligt gränser för allmänna standarder.

Vi erbjuder också bärbara mätare, vilkas resultat lätt kan sparas i en databas, där resultaten är tillgängliga och kan kontrolleras genast. Det är lätt att jämföra med resultaten från stationära mätare.

Som samarbetspartner verkar vi som en port till Unipowers tjänster och apparater, vi fungerar som representant och erbjuder teknisk hjälp i såväl tekniska frågor i anknytning till apparaturen som vid analys av mätresultat. Mera information om Unipower ser du här.

Kontakta oss och fråga mer!