Underhållstjänster

Vi gör el- och automationsplanering för process- och energiindustrin samt för elproduktions- och eldistributionsföretag. Vårt planeringskunnande ger oss även god grund att sköta driftsättning och erbjuda underhållstjänster.

Vi är specialiserade på underhåll av el- och automationssystem samt på underhåll av kraftstationer för vindkraft. Vårt kunnande täcker underhåll av allt från vindturbiner till elcentraler och automationssystem för produktionsanläggningar. Vi är ABB:s System Integrator partner – vi erbjuder alltså ABB:s fullständiga produktstöd.

Kvaliteten på underhåll, felkorrigering och reparationer mäts i förmågan att förutse problem och ställa systemen i skick så fort som möjligt. Det som krävs är kunnande och erfarenhet. Ett lyckat underhåll betyder så kort avbrott i verksamheten som möjligt. En yrkesperson bör veta när reparationerna ska göras, så att de görs i tid. Vid felkorrigeringar och reparationer måste man förstå helheten och ha en omfattande kännedom om olika produktmärken. Då är det möjligt att hitta alla problem i anknytning till felet, och alla skadade komponenter, på samma gång. För att kunna reparera nya system måste man även förstå funktionsprinciperna hos de gamla.

Vid underhåll och reparationer har yrkespersonens kunnande en avgörande roll. Därför är det viktigt för oss att våra arbetstagare har lång erfarenhet inom olika produktionsanläggningar och produktmärken. Det gäller att hitta problemen även utan manualer och yrkespersonen måste ha en helhetsbild av produktionsanläggningens eller maskinens funktion.              

Kontakta oss då du behöver kunnande och kompetens!